به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان کندروی شهید باکری آغاز گردید دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان با اعلام این خبر گفت در راستای عملیاتی کردن نهضت آسفالت در شهر بستان و با هدف  بهبود تردد خودروها ، ایمنی ترافیکی و رسیدن به استاندارهای مطلوب شهری  و رفاه حال شهروندان بستانی  این خیابان به طول ۱۰۵۰ متر که مدتها آسفالت آن دچار مشکلات و خرابی شده بود ترمیم و آسفالت مجدد خواهد شد

۲۰۱۵۰۳۱۰۲۳۰۵۲۷ (۱) ۲۰۱۵۰۳۱۰۲۳۰۵۲۷ ۲۰۱۵۰۳۱۰۲۳۰۵۲۷ (۲)