شهرداری بستان در راستای زیباسازی و مبلمان شهری و ایجاد جلوه های بصری برای شهروندان و گردشگران محترم اقدام به خرید و نصب المان اکواریوم  در بلوار ورودی شهر بستان نموده است دکتر سید کریم سعیدی شهردار  بستان گفت با توجه به اینکه نصب المانها در انتهای سال ۹۳ از استقبال خوب شهروندان برخوردار شد برای سال ۹۴ نیز المانهای متنوع تری سفارش داده خواهد  شد که به محض آماده شدن در سطح شهر نصب می شوند دکتر سید کریم سعیدی گفت شهرداری بستان  قصد دارد با نصب اینگونه المانها در سطح شهر بستان  حال وهوای شهری را تنوع داده و فضای شهر رابرای نشاط شهروندان متحول نماید

۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۴۴ ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۴۱۲ (۲) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۴۰ ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۴۴ (۱) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۳ (۷) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۳ (۵) ۲۰۱۵۰۳۱۰۰۷۰۳۱۸

۲۰۱۵۰۳۱۰۰۷۰۳۱۸