در این مراسم که صبح امروز برگزار گردید جلالی ریاست دانشگاه پیام نور بستان با ارائه گزارش عملکرد و تاریخچه این دانشگاه گفت دانشگاه پیام نور بستان در جهت توسعه و تحول آن با مشکل عدم وجود زمین و فضای آموزشی مناسب مواجه بود که اکنون الحمد لله با همت و پیگیری مجدانه و مخلصانه مسئولان استان ، شهرستان و بخش بستان به ویژه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بستان با اهدا این قطعه زمینه این مشکل حل خواهد شد  که شایسته تقدیر است  در ادامه این مراسم شهردار بستان دکتر سید کریم سعیدی با بیان نکاتی در اهمیت علم و همچنین  ابراز خرسندی خود از وجود این دانشگاه در شهر بستان که در پیشرفت ، توسعه و ترقی مراتب علمی این شهر تاثیر قابل توجه داشته است  گفت این منطقه یک منطقه  تجاری ، اقتصادی ، گردشگری است و در آن شرکت های نفتی فعالیت دارند  لذا این دانشگاه باید نسبت به افزایش رشته های که در این زمینه ها مرتبط می باشند تلاش کند تا جوانان این مرز بوم با رشته های مرتبط فارغ التحصیل و در فرصت های شغلی که در آینده در این بخش ایجاد می شود بکار گرفته شوند دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان اظهار امیدواری کرد با فراهم شدن فرصت ادامه تحصیل برای آندسته از بانوان که امکان ادامه تحصیل در دیگر شهرستانها را ندارند در آینده نزیک شاهد وجود خانواده و نسل تحصیل کرده خواهیم بود که در فرهنگ شهروندی و فعالیت های علمی پژوهشی  تاثیر بسزایی خواهد داشت

۲۰۱۵۰۴۰۷۴۶۹۲ ۲۰۱۵۰۴۰۷۴۶۹۳ ۲۰۱۵۰۴۰۷۴۶۹۴ ۲۰۱۵۰۴۰۷۴۶۹۵