دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان با بیان این مطلب گفت  در راستای افزایش ایمنی و مناسب سازی تقاطع ها و دور برگردانها کمربند شهید باکری تعداد ۲۰ چراغ چشمک زن سولار و هشدار دهنده در نقاط مختلفی از این کمربندی و خیابانهای شهر بستان نصب و راه اندازی گردیده است شهردار بستان با بیان این مطلب گفت  نصب این علائم مقدمه ای جهت تردد راحت تر و امن تر برای رانندگان خواهد بود  وی افزود نصب این چراغ های هشدار دهنده با استقبال        چشمگیر رانندگان و اهالی شهر بستان رو برو شده است ۲۰۱۵۰۵۱۰۴۸۵۴