دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان از پایان عملیات اجرایی احداث فنداسیون سردرب ورودی شهر بستان خبر داد وی با اعلام این خبر گفت تا کنون ۲۰ درصد عملیات اجرایی احداث سردرب ورودی  پیشرفت فیزیکی داشته است دکتر سید کریم سعیدی ظهار داشت ۵ میلیارد ریال اعتبار اولیه برای این پروژه در نظر گرفته شده است وی همچنین یادآور شد سردرب ورودی شهر بستان در طراحی آن از فرهنگ بومی این شهر که به عنوان یک شهر عملیاتی در طول دوران دفاع مقدس که محل حماسه سازی دلاورمردان و شهیدان انقلاب بوده   و اکنون به عنوان دورازه و گذرگاه مشتاقان اباعبدالله الحسین علیه اسلام در ایام اربعین حسینی است الهام و برگرفته شده است

۲۰۱۵۰۵۲۲۱۲۳۵۱۷ ۲۰۱۵۰۵۲۲۱۲۳۵۲۱ ۲۰۱۵۰۵۲۲۱۲۳۵۲۲ ۲۰۱۵۰۵۲۲۱۲۳۵۲۶ (۱) ۲۰۱۵۰۵۲۲۱۲۳۵۲۶ ۲۰۱۵۰۵۲۲۱۲۳۵۳۰ ۲۰۱۵۰۵۲۲۱۲۳۶۳۳