دکتر مجیدی پور فرماندار دشت آزدگان از مناطق مختلف شهر بستان بازدید کردند  و از نزدیک در جریان روند کارهای صورت گرفته و مشکلات موجود قرار گرفت دکتر مجیدی پور فرماندار دشت آزدگان در جلسه شورای اداری که در بخشداری بستان تشکیل گردید و همچنین در نشست خود با مردم ولایت مدار بستان در مسجد جامع  بستان به اهمیت شهر بستان اشاره و گفت امروز شهر بستان با همت و تلاش شهرداری بستان از وضعیت خوبی برخوردار است و محیط آن نشاط آور و از دیگر شهرهای این شهرستان بهتر است دکتر مجیدی پور فرماندار دشت آزدگان افزودند کار های خوبی توسط شهرداری بستان در مناطق مختلف به ویژه د مناطق محروم آن  صورت گرفته که شایسته تقدیر می باشد ۲۰۱۵_۰۷_۰۷