به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان

 شهردار بستان خبر داد:دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان  ، با بیان اهمیت ترمیم و نگهداری سطوح آسفالتی مسیرهای اصلی و ورودی شهر افزود: به منظور  روان شدن ترافیک و همسطح سازی آسفالت معابر اصلی عملیات لکه گیری بلوار ورودی شهر  اجرایی آن انجام شد. IMG_3910 IMG_3771 IMG_3772 IMG_3800 IMG_3832 IMG_3837 IMG_3838 IMG_3840 IMG_3841