شهردار بستان از خرید و نصب ۷۰ مخزن گالوانیزه زباله با هزینه بالغ بر ۳۵۰ میلیون ریال در معابر شهری بستان خبر داد و گفت: این اقدام شهرداری به منظور مکانیزه کردن سیستم مدیریت پسماند در شهر نهاوند انجام می شود. به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان  دکتر سید کریم سعیدی با اشاره به اینکه این امر موجب کاهش پراکندگی زباله های شهری در معابر عمومی می شود، افزود: با نصب باکس های جدید زمینه تسریع در عملیات جمع آوری زباله شهری فراهم می شود. دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان  حجم مخازن های زباله را ۷۰۰ لیتری اعلام کرد و افزود: تمامی این مخازن به تناسب در خیابانها و معابر اصلی شهر نصب شده و در آینده تعداد این مخازن را بر اساس نیاز افزایش می یابد. وی افزود: شهرداری بستان به دلیل فرسودگی سطل های زباله شهر، ارتقاء بهداشت عمومی، همچنین زیبا سازی مبلمان شهری و جلوگیری از پخش زباله در سطح شهر و سهولت در جمع آوری و مکانیزه نمودن جمع آوری زباله شهرداری بستان نسبت به خرید و نصب ۸۰ سطل زباله گالوانیزه اقدام کرده است. شهردار بستان در ادامه با بیان اینکه نباید نقش شهروندان در زیبایی و پاکیزگی شهر نادیده گرفته شود چرا که آنها می توانند در حفظ پاکیزگی شهر موثر واقع شوند از شهروندان بستانی خواست زباله ها را  در سطل های گالوانیزه قرار دهند و شهرداری را در راستای نظافت و پاکیزگی هر چه بیشتر شهر یاری رسانند.

۲۰۱۵۰۷۱۶۱۱۴۹۱۱ ۲۰۱۵۰۷۱۶۱۱۴۹۱۰ (۲) ۲۰۱۵۰۷۱۶۱۱۴۹۱۰ (۱) ۲۰۱۵۰۷۱۶۱۱۴۹۱۰