دکتر سید کریم سعیدی  شهردار بستان در جلسه شورای اداری بخش بستان که و یژه  تودیع و معارفه فرماندهی نیروی انتظامی بخش بستان  تشکیل شده است  با استناد به  حدیث نعمتان مجهولتان الصحه و الامان گفت الحمد لله نعمت امنیت در کشور عزیز ما ایران با توجه به شرایط کنونی منطقه خاورمیانه برآورده شده است که نتنها باید شکرگذار این نعمت بزرگ الهی  باشیم که به جا است  تمام ادارات و مردم با همدلی و همفکری  برای پایدار بودن این امنیت تلاش کنند .  دکتر سید کریم سعیدی از تعامل و همکاری فرماندهی پیشین نیروی انتظامی با این شهرداری تقدیر کردند شهردار بستان با بیان این مطلب که تامین معیشت و اقتصاد مردم در بالا بردن ضریب امنیت تاثیر به سزایی دارد گفت این شهرداری با داشتن ۲۱۵ نفر پرسنل و مدیریت بیش از ۱۲۰۰ نفر کارگر بارانداز بازارچه مرزی چذابه  معیشت و اقتصاد قریب به اتفاق مردم این منطقه به صورت مستقیم و غیر مستقیم به سیستم شهرداری بستان مربوط است که این امر نیاز به حمایت و پشتیبانی مسئولان و مردم از شهرداری را دارد