به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان عملیات احداث اسکلت بندی سردرب ورودی شهر بستان آغاز گردید

شهردار بستان با اعلام این خبر گفت عملیات احداث اسکلت بندی این سردرب که شامل موزه آثار دفاع مقدس ، اربعین حسینی و آثار باستانی می باشد و با ۴۰۰ متر مربع زیربنا و ارتفاع ۲۰ متر است تا یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید

دکتر سید کریم سعیدی افزود عملیات احداث سردرب ورودی شهر بستان تا کنون ۵۰دصد پیشرفت فیزیکی داشته است

دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان یادآورشد  برای احداث این سردرب مبلغ پنج میلیارد ریال از منابع داخلی شهرداری اختصاص داده شده است

 

۲۰۱۵۰۹۱۴۲۱۴۴۳۱ (۱) ۲۰۱۵۰۹۱۴۲۱۴۴۳۱ (۲) ۲۰۱۵۰۹۱۴۲۱۴۴۳۱ (۳) ۲۰۱۵۰۹۱۴۲۱۴۴۳۱ ۲۰۱۵۰۹۱۴۲۱۴۴۳۵