به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بستان  دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان خاطر نشان کرد  درراستای توسعه زیرساختهای آتش نشانی بستان ماشین پیشرو آتش نشانی تعمیر و به ناوگان این واحد آتش نشانی افزوده شد
شهردار بستان افزود  نیسان پیشرو سبب خواهد شد تا عملیات اطفاء حریق و نجات در کوچه های شهر که امکان ورود تجهیزات بزرگ به آنها میسر نیست با سرعت بیشتری انجام شود

شهردار بستان اظهار داشت : هم اکنون یک ایستگاه فعال آتش نشانی  در محل بازارچه مرزی چذابه فعال شده است که با  نیروهای اموزش دیده و خودرو و تجهیزات امدادی مورد نیاز ، این بازارچه مرزی را تحت پوشش قرار می دهد
دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان یادآور شد  در زمینه ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان آتش نشانی اقدامات خوبی داشته‌ایم

w 028 w 032