به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بستان ۱۵ هکتار به عنوان پارکینگ خودروهای زوار اربعین حسینی تسطیح و آماده سازی گردید

دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان گفت بنا به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط ستاد اربعین حسینی این شهرداری متعهد به توسعه پارکینگ شهرداری و آماده سازی و تسطیح محلی برای پارکینگ خودروهای زوار اربعین حسینی در حاشیه این پارکینگ شده است که در این راستا ۱۵ هکتار زمینتوسط این شهرداری تسطیح و آماده عملیات اجرایی بعدی شد

وی یادآور شدند در ایام اربعین حسینی به منظور ارائه خدمات بهتر به زوار و جلوگیری از ایجاد ترافیک در مسیر بستان – چذابه خودروهای شخصی در این محل پارک خواهند شد

IMG_3572 IMG_3574 IMG_3575 IMG_3582 IMG_3601 IMG_3652 IMG_3655 IMG_3657 IMG_3660