به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بستان دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان از نصب ۵۰ عدد نیمکت پارکی با طرح سلطنتی و ۱۰۰ چراغ پارکی دوطرفه و همچنین تعداد ۵۰ سطل زباله طرح دار ، سه عدد چراغ روشنایی ۹ متری تزئینی ، آلاچیق های طرح فانوسی .تعداد سه عدد فوتبال دستی و مجموعه وسائل بازی کودکان در پارک ساحلی شماریه خبر داد

شهردار بستان هدف از نصب این تعداد وسایل مورد اشاره فوق را در راستای توسعه امکانات رفاهی و تفریحی در سطح شهر بستان عنوان کرد

وی افزود مبلغ نزدیک به  دو میلیارد ریال از محل درآمدهای جاری شهرداری بستان برای خریداری ونصب این تعداد تجهیزات در سطح شهر هزینه شده است

۲۰۱۵۱۰۲۹۱۲۱۴۲۷ ۲۰۱۵۱۰۲۹۱۲۱۴۳۰ ۲۰۱۵۱۰۲۹۱۲۱۴۳۳ (۱) ۲۰۱۵۱۰۲۹۱۲۱۴۳۳ ۲۰۱۵۱۰۲۹۱۲۱۴۳۷ ۲۰۱۵۱۰۲۹۱۲۱۴۴۱ (۱) ۲۰۱۵۱۰۲۹۱۲۱۴۴۱ ۲۰۱۵۱۰۲۹۱۲۱۴۴۲ ۲۰۱۵۱۰۲۹۱۲۱۴۴۳

۲۰۱۵۱۰۲۹۱۲۱۰۵۸