به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بستان : دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان از خریداری و افزودن دو دستگاه لیفراک با هزینه بالغ بر بیش از دو میلیارد ریال به ناواگان موتوری شهرداری بستان خبر داد

دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان با اعلام این مطلب گفت  یکی مهمترین  اهداف این شهرداری ایجاد منابع درآمد برای افزایش خدمات دهی و عمران در شهر بستان است  که به همین  منظور در جهت بهره برداری بیشتر  از فرصتهای موجود در پایانه مرزی چذابه  شهرداری بستان اقدام به  خرید دو دستگاه لیفتراک با هزینه بالغ بر بیش از دو ملیارد ریال نموده است

وی همچنین افزود این دوستگاه لیفتراک که یکی با ظرفیت سه تن و دیگری با ظرفیت پنج تن می باشد در یک هفته آینده کار خود را در تخلیه بار در بارانداز بازارچه مرزی چذابه آغاز خواهند کرد

۲۰۱۵۱۲۱۶۰۷۱۸۲۷ ۲۰۱۵۱۲۱۶۰۷۲۱۱۷ ۲۰۱۵۱۲۱۶۰۷۲۱۱۷ (۱) ۲۰۱۵۱۲۱۶۰۷۲۱۱۷ (۲)