به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:روزچهارشنبه ۲۸بهمن به مناسبت هفته هوای پاک،در راستای ترویج فرهنگ درختکاری وتوسعه فضای سبز،به کاشت نهال توسط حوزه بسیج دانش آموزی وباهمکاری شهرداری در محدوده شهری ومدارس شهربستان پرداختند.

IMG_1250 IMG_1304 IMG_1304 IMG_1301 IMG_1292

?????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????