برخی از کارهای انجام شده شهرداری بستان در ایام اربعین حسینی که ۲۴ ساعته و بصورت شبانه روزی در محل ایستگاه های صلواتی مستقر در مرز چذابه انجام شده است.

۱- ابرسانی یک دستگاه تانکر نیسان آب شرب بصورت مستمر

۲- دو عدد دستگاه تانکر آب ۱۸ هزار لیتری رساندن آب خام و آبپاشی محوطه در ۲۴ ساعت

۳- دو عدد دستگاه حمل زباله جهت جمع آوری زباله در ۲۴ ساعت

۴- اعزام ۵۰ نفر خدماتی جهت خدمات دهی در محل ایستگاهای صلواتی و پایانه فعالیت می کنند

۵- دو عدد دستگاه مینی بوس در مرز جهت ایاب و ذهاب و نقل زوار حسینی

۶- چهار عدد دستگاه ماشین سبک جهت جابجایی پرسنل خدماتی و همکاری با ارگانهای مربوط

۷- یک دستگاه لودر و گریدر و کمپرسی جهت تسطیح پارکینگ جهت پارک کردن خودروهای زوار و باز کردن مسیر و سد معبر های ضروری

۸- نصب ۵۰ عدد بنر مختلف در شهر و مسیر زوار و بازراچه

۹- نصب یک ایستگاه صلواتی در مل استقرار زوار اربعین حسینی