به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان، انتخابات تعاونی مسکن ویژه کارکنان شهرداری بستان با حضور نمایندگان اداره کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این انتخابات اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن شهرداری بستان برای مدت سه سال و بازرس برای مدت یک سال انتخاب شدند.

بر پایه این خبر در این انتخابات آقایان مهندس عادل جلالی با ۷۴رای،  بشیرباوی پور با ۷۲رای، هاشم ساعدی ۴۲ رای کسب کردند که بر این اساس آقایان مهندس جلالی، بشیرباوی پور وهاشم ساعدی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شهرداری بستان انتخاب شدند.

آقای ولی ساعدی نیز برای مدت یک سال به عنوان بازرس تعاونی مسکن شهرداری انتخاب شد.

امیدواریم با پشتکار و همدلی و مدیریت اعضای هیئت مدیره ، آینده خوبی را برای تعاونی مسکن رقم بزنیم،  این امر محقق نخواهد شد مگر با همکاری کلیه سهامداران تعاونی که با انتخاب هیئت مدیره ، خواستار ایجاد تحول و به ثمر نشستن ، هستند.IMG_1319 IMG_1322 IMG_1325 IMG_1327 IMG_1331 IMG_1335 IMG_1336 IMG_1337 IMG_1338 IMG_1345 IMG_1346 IMG_1362