به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان ۱۵اسفند شهرداری بستان اقدام به کاشت ۲۰۰ اصل نخل مثمر در ورودی شهر باحضورمسئولین شهربستان انجام شد

IMG_1423 IMG_1424 IMG_1430 IMG_1435 IMG_1436 IMG_1440 IMG_1442 IMG_1445 IMG_1450 IMG_1455