به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بستان :شهر بستان روزانه پذیرای بیش از ۲ هزار نفر از مسافران نوروزی و کاروانهای راهیان نور است
سید کریم سعیدی شهردار بستان با اعلام این خبر گفت این شهرداری به منظور خدمات دهی به مهمانان نوروزی و راهیان نور اقدام به برپایی سیاه چادر در ورودی این شهر نموده است و به مهمانان و راهیان نور چای و قهوه ، آب و توزیع برشور پذیرایی می کند
شهردار بستان اضافه کرد کاروانهای راهیان نور و مسافران نوروزی ضمن بازدید از مناظر زیبا و دیدنی شهر بستان راهی یادمانهای شهدای گمنام چذابه و شهید آوینی جهت زیارت و تجدید میثاق شدند

در زیر گزارش تصویری از اقدامات روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بستان به مناسب عید نوروز تقدیم حضورتان می گردد

۴۲۱۲۰۱۶۲۶_۸۶۱۷۵_۲۷۲۸۴۷۹۸۷۶۹۵۷۵۷۴۴۲۰ ۴۲۱۲۰۶۷۷۲_۸۷۰۹۴_۱۳۴۵۰۸۹۸۴۲۳۶۸۱۸۸۴۴۱۵ ۴۲۱۲۱۰۴۵۳_۸۷۳۳۰_۵۰۶۱۳۳۲۹۷۲۱۴۸۱۲۶۵۳۸ ۴۲۱۲۲۵۷۱۲_۸۶۶۷۶_۸۲۵۹۵۲۷۲۵۴۰۶۹۰۶۹۱۰۷ ۴۲۱۳۱۷۹۸۱_۹۷۰۷۳_۷۶۴۳۶۴۹۳۸۹۵۵۳۹۷۰۷۹۷ ۴۲۱۳۲۱۴۲۸_۹۲۲۴۰_۸۹۰۰۵۴۱۳۰۸۸۲۲۰۸۳۱۷۲ ۴۲۱۸۰۲۵۷۸_۳۰۷۲۱_۱۷۴۸۱۵۲۱۰۴۴۱۳۸۷۶۹۱۵۹ ۴۲۱۸۰۲۶۴۵_۳۲۶۸۳_۶۰۳۵۵۴۳۹۰۹۳۰۰۶۳۹۳۱۸ ۴۲۱۸۰۵۱۳۱_۸۳۱۵۳_۱۶۵۱۱۸۳۳۱۰۰۷۴۹۷۳۴۱۴۱ ۴۲۱۸۲۳۷۸۰_۲۶۳۸۰_۱۶۹۹۷۶۹۱۹۴۲۷۲۲۱۰۰۲۹۵ ۴۲۱۸۴۰۱۵۷_۸۲۷۶۶_۱۰۱۳۰۹۷۵۷۸۸۳۳۶۴۳۹۳۲ ۴۲۱۹۱۴۶۸۴_۸۲۴۱۱_۱۵۶۰۹۹۴۱۶۶۸۸۶۸۱۷۵۴۹ ۴۲۲۱۱۲۳۳۹_۲۶۲۹۴_۱۷۴۹۸۴۶۴۷۲۳۸۱۵۰۴۴۳۶۳ ۴۲۲۱۲۱۹۸۵_۲۶۱۳۸_۶۶۵۷۶۹۷۹۱۳۲۴۳۱۵۵۵۳۰ ۴۲۲۱۲۶۶۵۳_۲۵۹۰۰_۱۶۹۳۹۱۰۰۸۴۴۱۷۳۳۶۴۸۲ ۴۲۲۳۰۲۳۰۹_۲۵۹۸۲_۷۸۶۵۶۹۴۲۳۰۲۳۱۳۹۷۳۷۴ ۴۲۲۳۰۸۹۲۵_۲۶۲۹۱_۶۳۳۴۵۴۳۵۵۲۶۸۳۰۶۶۶۵۵