به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان :خبر از خرید ۴۰عدد سطل زباله بزرگ به تجهیزات خدمات شهریIMG_3107 IMG_3108 IMG_3122