سید کریم سعیدی شهردار بستان از سطح شهر و اتوبان شهید باکری بازدید نمود و پیگیر مشکل آب های سطی شهر شد.

IMG_0575

IMG_0580

IMG_0597

IMG_0604

IMG_0377

IMG_0381