انتخاب شایسته جناب آقای یاسرعقیلی به عنوان رئیس جدیدشورای اسلامی شهربستان وهمچنین انتخاب آقای سیدمحسن موسوی به عنوان نائیب رئیس شورای شهرتبریک وتهنئیت عرض می نمایم وازخداوندمنان توفیق روزافزون راخواستاریم.(روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان)

photo_2016-08-31_00-45-27