قهرمانی تیم ورزشی شهرداری بستان درجام فوتسال به مناسبت گرامی داشت هفته دولت photo_2016-09-02_21-34-27 photo_2016-09-02_21-34-51 photo_2016-09-02_21-35-09 photo_2016-09-02_21-35-38