به گزارش روابط عمومی سید کریم سعیدی شهردار بستان در همایش نماز در شهر سوسنگرد با حضور مسئولین استانی و کشوری شرکت نمودند.

لازم به ذکر است که سید کریم سعیدی شهردار بستان به نماز گزاران و پیش نمازان شهر بستان لوح تقدیر و هدایایی تقدیم نمود.