تابناک/ سر تیم سابق تیم‌های حفاظتی و مربی ارشد آموزشی در امور حفاظت از شخصیت‌ها معتقد است: ترور سفیر روسیه در ترکیه در رفتار محافظ آقای ظریف بی‌اثر نبوده و به عاملی برای دقت بیشتر انجامیده، البته زاویه سر محافظ وزیر امور خارجه بیش‌ازاندازه به سمت راست گرایش پیداکرده، اما حرکتش کاملاً طبیعی بود.یک نیروی باسابقه و بازنشسته سپاه در امور حفاظتی و مربی ارشد آموزشی در امور حفاظت از شخصیت‌ها در این رابطه به رویداد۲۴ گفت: دراین‌باره چندین عکس دیدم، در چنین مواردی باید به عقب برگشت و دید که محافظ شرایط خاصی دارد و هر حرکت آن با زمینه‌ای همراه خواهد بود. با توجه به اینکه چند سال است در کشور کار حفاظتی از شخصیت‌های مختلف را انجام می‌دهم، بعد از حادثه‌ای که برای سفیر روسیه پیش آمد، می‌توان زمینه حضور چنین نیروی‌های حفاظتی در مراسم مورداشاره و رفتارهایی ازاین‌دست را به آن اتفاق مربوط دانست.وی در رابطه با وضعیت سفیر روسیه در ترکیه اظهار داشت: شرایط مکان و جغرافیا نمایشگاهی که سفیر در آنجا بود جای تأمل دارد. سفیر روسیه بدون محافظ و پوشش به آن مکان رفته بود و فردی که ترور را انجام داد، به‌عنوان پلیس حاضرشده بود؛ اما اجلاس مورداشاره در این گفت‌و‌گو بلافاصله بعدازاین حادثه برگزار شد که افراد خاصی مانند وزیر خارجه ایران، ترکیه و روسیه در آن حضور داشتند.مربی ارشد آموزشی در امور حفاظت از شخصیت‌ها درباره نقش محافظان در چنین نشست‌هایی تأکید کرد: اصولاً محافظان محدودیت ایجاد می‌کنند زیرا نباید در این فضا ازنظر امنیتی به هرکسی اجازه ورود دهند، بنابراین تمامی افراد مورد بازرسی قرار می‌گیرند و هر فردی اجازه حضور نخواهد داشت. البته با تمام این تمهیدات احتمال ورود نفوذی‌ها وجود دارد.وی در ادامه اضافه کرد: محافظی که پشت سر آقای ظریف قرار داشت به‌احتمال‌زیاد بر اساس توصیه سرتیم چنین ایستاده بود، زیرا محافظان وزیر امور خارجه بسیار حرفه‌ای عمل می‌کنند. البته شاید بحث عکاسی هم باشد، این‌گونه که عکس به‌گونه‌ای گرفته‌شده باشد که صورت محافظ به سمت دیگری است.سرتیم سابق تیم‌های حفاظتی یادآور شد: با تمام این‌ها بازهم تأکید می‌کنم که ترور سفیر روسیه توسط یک پلیس ویژه در ترکیه در این رفتار محافظ آقای ظریف بی‌اثر نبوده و به عاملی برای دقت بیشتر انجامیده، البته زاویه سر محافظ وزیر امور خارجه بیش‌ازاندازه به سمت راست گرایش پیداکرده، اما حرکتش کاملاً طبیعی بود.وی افزود: ازآنجاکه محافظ‌ها همیشه به‌صورت آماده‌باش هستند و احتمالات را در نظر می‌گیرند که خطر از سوی هرکسی حتی یک گارسون یا موتورسوار می‌تواند باشد، رفتار این محافظ هم به خاطر انجام دقت بیشتر بوده است.