به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:افتتاحیه پروژه احداث منزل محروم کاظم ساعدی ازساکنین روستای قدرت آبادکه باحضوربخشدارمحترم بستان،فرمانده سپاه بستان وحوزه یک روستایی ورئیس کمیته امدادشهرستان به بهره برداری رسیدکه دراین افتتاحیه جناب سرهنگ سیدسعدون موسوی ضمن خیرمقدم به مسئولین حاضردراین افتتاحیه که این طرح توسط کمیته امدادامام خمینی(ره)شناسایی شده وبسیج سازندگی سپاه پاسداران به ساخت وسازوتکمیل آن پرداختندکه درسالجاری۱۵منزل شناسای شده که۱۲منزل تکمیل گردیده است.

IMG_8944 IMG_8946 IMG_8947 IMG_8948IMG_8956IMG_8949IMG_8954
IMG_8950