به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی: به منظور رفاه حال همشهریان محترم و زیباسازی هرچه بیشتر ورودی شهراقدام به ترمیمچراغ های روشنائی تزئینی در این مسیر نمود.

IMG_9493 IMG_9495 IMG_9498 IMG_9500 IMG_9501 IMG_9502 IMG_9503