فَأَنشَأْنَا لَکُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِیلٍ وَأَعْنَابٍ لَّکُمْ فِیهَا فَوَاکِهُ کَثِیرَهٌ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ ﴿۱۹﴾ المؤمنون پس براى شما به وسیله آن باغهایى از درختان خرما و انگور پدیدار کردیم که در آنها براى شما میوه‏هاى فراوان است و از آنها مى‏خورید

وقتی درخت نخلی قطع میشود گویی انسانی به قتل رسیده و درخت بسیار مقدسی است.و این بخاطر شباهت بسیار نزدیک و جالبی هست که این درخت به انسان دارد.درخت نخل در ۱۶ سالگی بالغ میشود و ثمر میدهد و در پیری٬دندان نخل که “تَوَخْتَکْ” نامیده میشود٬میریزد.

اگر هنگام جابجایی سر نخل صدمه ببیند خشک میشود٬چون در سر نخل ماده ای وجود دارد به نام”کَچ” که همانند مغز آدمی است.درخت نخل مثل آدمها در آب خفه میشود٬و اگر آب از سر نخل بگذرد مرگ درخت نخل حتمی است.سر هر درختی را اگر قطع کنند بیشتر شاخ و برگ میدهد به جز درخت نخل٬و اگر سر این درخت را قطع کنند خشک میشود و میمیرد٬مثل انسان.و اگر چوب نخل را بسوزانیم هیچ زغالی ندارد٬مثل آدمی.

و از همه اینها جالب تر اینکه نخلها عاشق همدیگر میشوند و این هم صفات انسانهاست.اصمعی گوید: ” شخصی از یمامه برای من حکایت کرد و گفت طربستانی بود که همه ساله حمل نیکو آوردی، دوسال بگذشت و حمل نیاورد .مردی بیاوردم که به علم نخل مخبر بود . بدید وبگفت این نخل راهیچ علت نمی یابم که مانع حمل افتد . آن که بر بالای نخل دیگر رفت ونظر بر چپ و راست کرد و در جوار آن نخلی بود .گفت این نخل بر آن عاشق است باید که با تلقیح از آن ، این نخل را بارور کنم و در آن سال ، آن را از این نخل گشن دادیم٬حمل بسیار نیکو آورد ونیکو بود .و راستی قامت و “لیف” نخل که مثل موی آدمهاست نیز از دیگر شباهتهای درخت نخل است به انسان.در نزهه القلوب آمده است : ” نخل شجره مبارکه است . به آدمی نیک ماند به طول و راستی قد و امتیاز ذکر و انثی ولیف که به موی آدمی ماند ودیگر آن که بر یکدیگر عاشق شوند و این همه صفت انسانی است.
در قرآن کریم نام نخل بیشتر از همه درختان ذکر شده است . نام خرما در بیست آیه قرآن آمده که آن آیات شریفه به قرار زیر هستند :
بقره ۲۶۶ – انعام ۹۹ و ۱۴۱ – رعد ۴ – نحل ۱۱ و ۶۷ – اسرا ۹۱ – کهف۳۲ – مریم۲۳و۲۵ – طه ۷۱ – مومنون۱۹ – شعراء۱۴۸ – یس۳۴ – ق۱۰ – قمر۲۰ – رحمن۱۱و۶۸ – حاقه۷ – عبس۲۹.
بر طبق آیات ۲۳ و ۲۵ سوره مریم خداوند غذای حضرت مریم را بعد از تولد حضرت عیسی خرما قرار داد و دانشمندان نیز معتقدند که این میوه یکی از بهترین غذا ها برای زنان بعد از وضع حمل است.
سایر آیات هم از خرما به صورت های گوناگونی یاد کرده اند که مطالعه آنها می تواند بسیار آموزنده باشد.
به علاوه در احادیث فراوانی به خرما و فواید آن اشاره شده است .
رسول اکرم (ص) می فرمایند : «مثل مومن مانند نخل است» همچنین فرموده اند «خرما خستگی را رفع و آدمی را از سرما حفظ و او را سیر می کند و هفتاد و دو در از شفا به روی انسان می گشاید .» حضرت علی (ع) هم در باره خرما فرموده اند : «خرما بخورید که شفای بیماری هاست.» همچنین در روایات ذکر شده است که در بسیاری اوقات غذای حضرت علی (ع) را نان و خرما تشکیل می داد . برحسب فرمایش امام صادق(ع) خرما هم یکی از میوه های بهشتی است.
عمر درخت خرما نزدیک به صد سال است ولی در شرایط مساعد ممکن است به دویست سال هم برسد . اما به طور کلی نخل ها قبل از صد سالگی بریده می شوند چون در سنین بالا مقدار میوه آنها آنقدر کم می شود که نگهداری از این نخل های بسیار پیر فایده چندانی ندارد.