به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:راهپیمایی یوم الله۲۲ بهمن با حضور پرشور و حماسی اقشار مختلف شهر بستان به صورت تماشایی تر از سالهای قبل در شر بستان برگزار شد.