آیین معارفه شهردار جدید شهر بستان بعد از ظهرروزشنبه ۱۱ اسفندماه با حضور اعضای شورای اسلامی شهر بستان ، کریم جلالی عضو شورای اسلامی شهر سوسنگرد ، حسین عبیداوی شهردار سوسنگرد و جمع کثیری از کارکنان شهرداری بستان برگزار و حکم شهردار بستان به عادل عذار مالکی تقدیم شد و از زحمات و تلاش های جمیل عبداللهی سعیدی که به مدت سه ماه سرپرستی شهرداری بستان را به عهده داشت تقدیر گردیدودر این مراسم عادل عذارمالکی شهردار جدید شهر بستان از عزم جدی خود در راستای تلاش برای خدمت هرچه بیشتر به شهر بستان و آبادانی و عمران آن سخن گفت و خواستار همکاری و مساعدت کارکنان شهردای ، ادارات و مردم بستان در این زمینه شد