به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان: جلسه اعضای شورای شهروشهرداربستان بارئیس سازمان آب وفاضلاب بخش بستان برگزارگردیدکه دراین جلسه حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا کروشاتی رئیس شورای اسلامی شهربستان ضمن مطرح کردن مشکلات بحرانی فاضلاب شهربستان بسیارقدیمی وقبل ازسیل مردم بااین مشکل روبروبودند.

مهندس عدنان سیاحی رئیس سازمان آب وفاضلاب بخش بستان ضمن تبریک ازانتصاب شهرداربستان جناب مهندس عذارمالکی که باآمدن شهردارباعث استقرارشهروشهرداری واطمینان کارکنان شهرداری می شودودرادامه ازتجربه شهرستان حمیدیه که هنوزشهردارآن نزدیک به یک سالی هست بلاتکلیف مانده است که دربستان تکرارنشودودرادامه سیدمحسن موسوی معاونت سازمان آب وفاضلاب بخش بستان مشکل فاضلاب نیست مشکل پمپاژشبکه است که نیازبه پیگری واعتباردارد.