به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر بستان مرحله دوم آگهی مزایده پارکینگ اربعین حسینی مرز چذابه در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شد