گزارش تصویری از فعالیت مستمر شهرداری بستان در آستانه اربعین حسینی و خدمات دهی به شهروندان در زمینه اصلاح و هرسه درختان ، چمن زنی پارکها ، نخاله برداری ، شستوشوی معابر به شرح ذیل حضورتان تقدیم می گردد