به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان : عملیات هرس درختان و چمن زنی ، حاشیه زنی فضای سبز شهر توسط واحد فضای سبز شهرداری بستان در حال انجام است که در زیر گزارش تصویری آن خدمت شما شهروندان عزید تقدیم می گردد