به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان همزمان با ایام اربعین حسینی در طول ورودی شهر بستان که در مسیر زوار اربعین حسینی قرار دارد روابط عمومی شهرداری بستان اقدام به طراحی و نصب ۲۵ عدد پایه استند تبلیغاتی در این بلوار نموده است

مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان گفت به منظور فضا سازی ویژه ایام اربعین حسینی و استقبال از زوار اربعین حسینی و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر مدافع حرم روابط عمومی شهرداری بستان در هیمن راستا اقدام به طراحی و نصب تعداد ۲۵ عدد پایه استند تبلیغاتی در ورودی شهر بستان نموده است