عبدالهی دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین حسینی به همراه مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان از مواکب اربعین حسینی مستقر در مرز چذابه بازدید و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خدمات دهی این مواکب به زوار اربعین حسینی قرار گرفت

در این بازدید مهندس عادل عذارمالکی گزارشی مختصر از اقدامات صورت گرفته در زمینه پارکینگ اربعین حسینی و خدمات دهی شهرداری بستان به مواکب ارائه نمودند