به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان : عادل عذارمالکی شهردار بستان در طی بازدید و نظارت مستمر و مستقیم خود بر روند خدمات دهی پارکینگ خودروهای زوار اربعین حسینی اظهار داشت : نحوه خدمات دهی این پارکینگ بسیار مطلوب عنوان کرد و افزود این پارکینگ با توجه به تمهیدات صورت گرفته از ظرفیت بسیار زیادی برای پارکینگ خودروها برخودار است

وی یاد آور شد که کرایه پارکینگ خودروهای زوار اربعین در هر شبانه روز ۵ هزار تومان می باشد