به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان : تنظیفات و پاکسازی مسیر زوار اربعین حسینی (ع) در شهر بستان توسط شهرداری این شهر بصورت شبانه روزی بابکارگیری نیروهای خدماتی بصورت ثابت انجام می شود .

 مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان اظهار داشت استقرار باکس های زباله در طول مسیر زوار و توزیع کیسه زباله به مواکب جهت بهبود وضعیت خدمات و سایر اقدامات و نیازمندیهای خدماتی نظیر آماده سازی سرویس های بهداشتی ، تانکر آب رسان به مواکب و …   بصورت روزانه در دستور کار شهرداری بستان قرار دارد .