به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان : مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان از بازنشستگی ۱۲ نفر از پرسنل مشاغل سخت شهرداری بستان خبر داد و اظهار کرد: با تلاش های فراوانی که صورت گرفت و با همکاری سازمان تامین اجتماعی، طی ۱۲ نفر از کارکنان این شهرداری شامل مشاغل سخت بازنشسته شدند

وی افزود: در میان پرسنل شهرداری، همکارانی در محل کار حضور دارند که زمان بازنشسته شدن آنها فرا رسیده است ولی متاسفانه این مهم به دلایل مشکلات مالی امکان پذیر نیست و از سوی دیگر پرداخت حقوق آنان، بار مالی مضاعفی به شهرداری بستان تحمیل می نماید

مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان تصریح کرد : عدم پرداخت بیمه کارگران توسط برخی شهرداران پیشین موجب شده است که این شهرداری با مبالغ هنگفتی بابت بازنشستگی کارکنان خدوم و زحمتکش پرداخت نماید

وی اظهار داشت : با پرداخت مبلغی نزدیک به ۴ میلیارد ریال حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی ۱۲ نفر از کارکنان شهرداری بستان از تاریخ یکم آبانماه سال جاری رسما ترک کار آنها به بیمه اعلام گردید

وی تاکید کرد زمان بازنشستگی این تعداد از پرسنل شهرداری چند سال پیش فرا رسیده بود اما متاسفانه بعلت عدم اهتمام و پیگیری صورت نگرفته است

شهردار بستان اسامی افراد ۱۲ نفر بازنشسته را به شرح ذیل اعلام کردند

۱-علی عفری ۲- مهدی مبتکری ۳- یوسف ناشی ۴- مقامس خریط طرفی زاده ۵- لفته آلبعبید ۶- کریم حویزاوی ۷- عوده سیاحی ۸- ناصر عفری ۹- حمید ساعدی (خلف)۱۰- عبدالله ساعدی ۱۱- سید خالد بیت علویه ۱۲- جمعه فالحی