در ایام الله دهه مبارک فجر امروز عملیات اجرای زیر سازی و آسفالت نزدیک به ۱۰ خیابان از خیابان های اصلی و فرعی شهر بستان آغاز گردید دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان گفت براری زیرسازی و آسفالت این تعداد خیابان مبلغ ۱۰ ملیارد ریال از محل اعتبارات استانی و درآمد های داخلی در نظر گرفته شده است وی افزود عملیات بهسازی این ده خیابان تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید