دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان با علام این خبر گفت شهرداری بستان در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در کودکان و بمنظور توسعه وبهبود فضا های عمومی جهت تفریح و بازی کودکان و سپری کردن اوقات فراغت خانواده ها در کنار آنها با اعتبار بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال اقدام  به خرید و نصب یک ست پلی اتیلن بازی کودکان در پارک ساحلی منطقه شماریه نموده است  ایشان با اشاره به اهمیت  پرداختن کودکان به بازیهای سالم و سازنده که  فکر، ذهن و جسم آنها را پرورش و همچنین خصوصیتهای اجتماعی آنها را بهبود می یابد، از  شهروندان فهیم وفکور و کودکان عزیز  خواست تا در حفظ و نگهداری این وسایل کوشا باشند تا با آرامش کامل بتوانند اوقات خوبی راسپری نمایند.

ddd