به منظور جلو گیری از بروز هر گونه آلودگی و بیماریهای مسری و همچنین حفظ بهداشت و نظافت عمومی معابر و گذرگاه ها واحد خدمات شهری بستان اقدام به آهک پاشی در جوی های روباز سطح شهر نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان: به منظور بهسازی وروان سازی فاظلابها و  نظافت و پاکیزکی محیط ،شهرداری  بستان اقدام به لایروبی جویهای روباز  خیابانهای  نمود  و همچنین  پس از  لایروبی جوی های روباز  عملیات آهک پاشی به منظور مبارزه با حیوانات موذی و پیشگیری از بیماریهای مسری توسط کارگران زحمتکش خدمات شهری انجام شد.