دکتر سید کریم سعیدی از آغاز عملیات زیر ازی و بهسازی و همچنین جدول کاری خیابانهای کوی مسکن مهر خبر داد شهردار بستان با اعلام این مطلب گفت در راستای رفاه حال شهروندان ساکن منطقه مسکن مهر این شهرداری با تخصیص اعتباری از محل درآمد های داخلی این شهرداری اقدام به شروع عملیات زیرسازی و بهسازی معابر این منطقه نموده است که موجبات خرسندی ساکنان منطقه مسکن مهر شده است که انشالله در آینده نزیک با همت و تلاش کارکنان و پرسنل زحمتکش این شهرداری به اتمام خواهد رسید

IMG_1645 IMG_1646 IMG_1647 IMG_1649 IMG_1650 IMG_1651 IMG_1653 IMG_1654 IMG_1655 IMG_1657 IMG_1659 IMG_1661 IMG_1662 ۲۰۱۵۰۳۰۳۴۳۷۳