آرشیو "واحد عمراني"

شهردار بستان از آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان های سطح شهرخبر داد.

شهردار بستان از آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان های سطح شهرخبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:شهردار بستان تصریح کرد : سرعت عملیات عمرانی این پروژه بی سابقه بوده که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم با همین سرعت ادامه یافته و پروژه به اتمام رسیده و...

ادامه مطلب ...