دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات نوروزی و بازدید کاروانهای راهیان نور و میهمانان نوروزی از مناطق عملیاتی به ویژه شهر بستان این شهرداری اقدام به زیباسازی این شهر  نموده است وی گفت نصب المانها مختلف ، رنگ آمیزی جداول ، ساماندهی سرویس های بهداشتی ، اماکن تفریحی و نمازخانه ها ، پارک‌ها و فضاهای سبز ، پاکسازی و نظافت عمومی شهر ، زیباسازی و تنظیم بازار ، نصب بنر ها استقبال از میهمانان نوروزی در ورودی و میادین شهر ، تهیه برشور و نقشه راهنمای شهر و کاشت نهال از جمله اقدامات این شهرداری جهت ارائه خدمات بهتر به میهمانان نوروزی است دکتر سید کریم سعیدی یادآور در حال حاضر روزانه بیش از ۲۰۰۰ نفر از مردم شهرهای مختلف کشور در قالب کاروانهای راهیان نور وارد شهر بستان می شوند وی از پرسنل زحمتکش این شهرداری خواست برای استقبال از میهمانان خدمت گزار خوبی باشند

۲۰۱۵۰۳۱۰۰۷۰۳۱۸ ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۱ ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۳ (۱) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۳ (۲) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۳ (۳) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۳ (۴) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۳ (۵) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۳ (۶) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۳ (۷) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۳ ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۴۰ ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۴۴ (۱) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۴۴ ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۴۱۲ (۱) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۴۱۲ (۲) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۴۱۲ (۳) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۴۱۲ ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۴۱۴ ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۴۱۶ ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۴۱۹