به منظور ارتقای سلامت شهروندان و ایجاد فضاهای سالم ورزشی و تفریحی تعداد سه المان دوچرخه ثابت در بلوار ورودی شهر  خریداری و نصب شدند

 به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان  با هدف تجهیز و فعال سازی پارکها و ایجاد فضاهای مناسب قابل دسترسی ورزشی عملیات نصب وسایل ورزشی و بدنسازی در بلوار ورودی شهر بستان  اجرا شد

دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان هدف از افزودن این تعداد دوچرخه فانتیزی  به وسایل بدنسازی و انواع وسایل و تجهیزات تندرستی تا شهروندان علاوه براستفاده از فضاهای سبز در پارکها  به ورزش و فعالیتهای جسمی نیز بپردازند.

۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۱ ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۳ (۴) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۳ (۳) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۱۳۳ (۶)