به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان  با توجه به اهمیت درخت و درختکاری و نقش بسیار موثر درختان در حفظ محیط زیست  و به منظور توسعه فضای سبز و تشویق شهروندان به مشارکت در حفظ و نگهداری فضای سبز با مشارکت اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین ادارات  ، شهروندان بستانی  ۲۰۰۰ انواع مختلف نهال مثمر و غیر مثمر در پارکهای ورودی و میادین و بلوارهای شهر بستان غرس گردیده است  دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان با اعلام این خبر گفت تعداد ۲۰۰۰ اصل نهال مثمر به طور رایگان بین شهروندان بستانی توزیع شده  وی اضافه کرد این شهرداری در نظر دارد تا ۶۰۰۰  اصل نهال مثمر و غیر مثمر در سطح شهر بستان بکارد . هزینه ای تهیه و خرید و کاشت این تعداد نهال ۲۵۰ میلیون ریال بوده است

۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۴۱۲ (۳) ۲۰۱۵۰۳۱۲۱۱۱۴۱۲ (۱)

۲۰۱۵۰۳۱۰۰۷۰۳۱۸ IMG_7339 IMG_7336 IMG_7337 IMG_7335 IMG_7332 IMG_7330 IMG_7342