به گزارش روابط عمومی  شهرداری بستان یک دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی برای پرسنل واحد آتش نشانی شهرداری بستان  برگزار گردید.

دوره آموزشی مذکور جهت آموزش و بلا بردن سطح آمادگی  پرسنل واحد آتش نشانی شهرداری بستان برگزار گردید و کلیه پرسنل درآن حضور یافتند که به دو صورت تئوری و عملی در اهواز  برگزار گردید.
دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان هدف  از برگزاری  این دوره آموزشی  ایجاد آمادگی هرچه بیشتر پرسنل در  هنگام حوادث و  ارائه خدمات بهتر  و عکس العمل مناسب در هنگام وقوع آتش سوزی می باشد.
دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان  اضافه نمودند: در این دوره ، موارد متعددی آموزش داده شد که از آن میان می توان به : قوانین عمومی خاموش کردن آتش ها ، یادگیری تکنیکهای مختلف در اطفاء حریق ، آشنایی با طبقه بندی کلاس آتش ها ، آشنایی با نحوه عمل خاموش کننده ها و نیز آموزش استفاده از کپسول جدید  FATاشاره نمود.

دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان گفت سطح کیفی و کمی دوره بسیار عالی بوده و پرسنل دانش تئوریک خود را به شکل مهارت در اطفاء حریق به صورت عملی  به اجرا گذاشتند.

گفتنی است واحد آتش نشانی بستان در طی ۶ ماه گذشته ۳۳ حادثه آتش سوزی را اطفاء نموده  است و ۳ مانور آتش نشانی را انجام داده است

IMG-20150610-WA0064 IMG-20150610-WA0063 IMG-20150610-WA0062 IMG-20150610-WA0059 IMG-20150610-WA0057 IMG-20150610-WA0055 IMG-20150610-WA0054 IMG-20150610-WA0053 IMG-20150610-WA0051 IMG-20150610-WA0049 IMG-20150610-WA0047 IMG-20150610-WA0046 IMG-20150610-WA0045 IMG-20150610-WA0022