شهردار بستان از زیر سازی و آسفالت ۱۲ خیابان اصلی و فرعی در سطح این شهر که تاکنون ۸۰ درصد از عملیات اجرایی انجام شد خبر داد و افزود برای زیر سازی و آسفالت این تعداد خیایانها که نزدیک به ۱۷ هزار متر مربع مساحت دارند بیش از ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از اعتبارات استانی در نظر گرفته شده است دکتر سید کریم سعیدی افزود برای اسفالت این خیابانها از ۹۰۲ متر مربع کوپال ، ۴۵۰ متر مکعب بیست و ۲۶۷۲ تن آسفالت استفاده شده است