به گزارش روابط عمومی شهرداری با توجه به اهمیت موضوع زیبا سازی ویکسان سازی جداره های شهری عملیات گسترده رنگ آمیزی دیوارهای شهر با استقرار یک اکیپ رنگ آمیزی ادامه پیدا کرد . محمد غرباوی مسئول واحد روابط عمومی شهرداری بستان اعلام کرد به علت رعایت نکردن برخی از افراد که بدون در نظر گرفتن زیبایی شهر در نقاط مختلف اقدام به دیوار نویسی های نامناسب کرده و با این اقدام علاوه بر اینکه خلاف مقررات وقوانین شهرداری عمل نموده که چهره نامطلوبی نیز برای شهر ایجاد کرده بودند واز طرفی وجود دیوارهای قدیمی در بخشی از خیابانها چهره زیبای شهر را مکدرنموده بود پس از بررسی وشناسایی این محل ها  نسبت به رنگ آمیزی اینگونه دیوارها اقدام شد در این راستا شهرداری بستان با بکار گیری یکاکیپ رنگ آمیزی عملیات گسترده ای  را برای فضا سازی شهر در نقاط مختلف از جمله خیابان تالار معلم  وخیابان تربیت بدنی  انجام داده است محمد غرباوی مسئول روابط عمومی و واحد زیباسازی شهرداری بستان گفت  شهرداری بستان  با هدف زیبا سازی شهر  و تنوع محیط شهری برای شهروندان این اقدام صورت گرفته و ضمن اینکه شهرداری تصمیم دارد با این اقدام شادابی وشور و نشاط را برای شهروندان و میهمانان عزیز به ارمغان داشته باشد .

IMG_4094 IMG_2336 IMG_4093 IMG_2551 IMG_2550AjGyBuFZvIH7XhWWMR5y_0uTp_GVcazX89IXv048gGf1Ah4mxhbKEh-6dzwN9CNTGhFLidtzcXR5SrrNqteB0w44AupGhEGcXhYe8ffGjb00cnE4X3hsTMWzTeq859lEQFfL۲۰۱۵-۰۷-۰۴ ۱۰٫۱۹٫۲۳IMG_0591